Λογικά συμπεράσματα της Ζυρίχης

Δε διάβασε ο Μακάριος το Σύνταγμα αλλά το αποδέχτηκε; Ήταν ανίκανος να ηγηθεί της Κύπρου.

Διάβασε ο Μακάριος το Σύνταγμα αλλά δε το κατάλαβε; Ήταν ανίκανος να ηγηθεί της Κύπρου.

Κατάλαβε ο Μακάριος το Σύνταγμα και πάλι το αποδέχτηκε; Ήταν ανίκανος να δει τις προεκτάσεις κι άρα ακατάλληλος να ηγηθεί της Κύπρου.

Ήθελε να απορρίψει ο Μακάριος το Σύνταγμα αλλά πείστηκε από άλλους να το αποδεχθεί; Ήταν αφελής κι άρα ανίκανος να ηγηθεί της Κύπρου.

Ήθελε να απορρίψει ο Μακάριος το Σύνταγμα αλλά αναγκάστηκε να το αποδεχθεί; Ήταν αδύναμος κι άρα ανίκανος να ηγηθεί της Κύπρου.


Κάποια λογικά συμπεράσματα που προκύπτουν και από την παρουσίαση για το δίκαιο της μονομερούς απόσχισης. Επί τι ευκαιρία, να ανακοινώσω πως ετοιμάζω άλλες δύο παρουσιάσεις:

  • Κριτήρια κρατικότητας
  • Η αυτοδιάθεση της Κύπρου