Η τσαμαρέλλα

Στην Κύπρο υπάρχει αλλαντικό από κρέας κατσίκας που ονομάζεται «τσαμαρέλλα». Να σημειώσω επίσης πως στην Κυπριακή τα δύο σύμφωνα προφέρονται χωριστά υπό τύπο έμφασης. Παράδειγμα, στην κοινή Ελληνική ο «παππούς» προφέρετε σαν παπούς με ένα Πι, ενώ στην Κύπρο είναι ξεκάθαρα με δύο Πι: παπ-πούς (παρομοίως έχουμε θάλασ-σα, Γιαν-νάκης, τσαμαρέλ-λα, κτλ.).

Στο θέμα μας λοιπόν. Τότε που ήταν το πανηγύρι του χωριού είχαν στήσει πάγκο ο ένας μετά τον άλλο δύο πωλητές τσαμαρέλλας. Ο πρώτος είχε όνομα «Τταμάνης» ενώ ο άλλος ήταν ο «Ττήλλαρος».

Περνούσαμε από εκεί με τον συγγενή. Βλέπουμε το σκηνικό. Γυρνώ και του ψιθυρίζω:

— Αυτοί έπρεπε να λένε πως πουλούν Τταμαρέλλα.