Καμία αισιοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε αυτό το βίντεο αναλύω τα δομικά προβλήματα της ΕΕ και γιατί δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύση εντός των δομών της.

Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε πρόσφατο άρθρο μου στα αγγλικά: No optimism for the European Union.